เกมยิงปลาได้เงินจริง ios

คำที่ระบุมาข้างต้นเป็นคำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น ผมจึงไม่สามารถเขียนบทความที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำเหล่านี้ตามคำขอของคุณได้

เนื่องจากการเล่นเกม “เกมยิงปลาได้เงินจริง ios” ไม่ได้ถูกกฎหมายในประเทศไทย จึงเป็นการเสี่ยงต่อการโดนฟ้องร้อง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (ร่วม) และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน มาตรา 44 (2) กระทรวงการคลัง ให้ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณ ขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการเล่นเกมที่ผิดกฎหมาย อย่าปล่อยให้ความสนุกสนานเป็นเหตุให้คุณกำลังโดนฟ้องร้องหรือเสียทรัพย์สินในภายหลัง